5 дугаар цэцэрлэг

                                                          Байгууллагын  товч танилцуулга

          Манай цэцэрлэг нь 1970  оны 10 сарын 12 нд  одоогийн Богдын гол багийн нутаг дэвсгэрт 12 багш ажилтантай байгуулагдаж байсан.1976 онд зориулалтын байранд 5 бүлэг 17 багш ажилтантай болж үйл ажиллагаагаа  өргөжүүлэн ажиллаж  ирсэн .Одоо  манай байгууллага Ж.Рааш эрхлэгчтэй  8 бүлэг 9 багш ,8 туслах багш, 10 ажилтантай өдөрт 280-310 гаруй  хүүхэд авч хүүхэд бүрийг бие сэтгэлээр эрүүл өсгөн бойжуулж ,тэдний нас сэтгэхүйн онцлог  хэрэгцээнд нийцсэн  орчин бүрдүүлж  ажиллах  зорилготой   үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Байгууллагын нийтлэл

Одоогоор нийтлэл байхгүй байна.

Facebook