АРД ИРГЭДЭЭ СОНСОХ ӨДӨРТЭЙ БОЛЛОО

2020-03-31

Ард иргэдээ сонсох өдөртэй боллоо

             Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6 “а”, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 24.1 дэх заалт,  аймгийн Засаг даргын “Ард иргэдээ сонсох аян”, “Иргэн төвтэй төр бүхий аймаг” болох зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Долоо хоног бүрийн “Даваа” гаригийг /1000-1700 цагт/ “Ард иргэдээ сонсох өдөр” болгож үйлчилгээ авч буй иргэдийн санал бодлыг сонсох, утсаар болон цахим хэлбэрээр авч төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх,  саналыг шийдвэр гаргах төвшинд уламжилж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Ангилал

Facebook