ЭКО Завханы аяны хүрээнд зохион байгуулсан их цэвэрлэгээ

2019-04-15

Улиастай сумын VI дугаар цэцэрлэгийн хог цэвэрлэгээ

Манай байгууллага нь ЭКО завхан аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан хувиартай газар болох доод ногоон хашааны петробус клонкын ар талаас баруун талруугаа хуучин цагаан хаалга ороод МУИС-ын арын  энгэрийн жалга хүртэлх хогийг 2019 оны 04 сарын 13-нд хамт олноороо түүж цэвэрлэлээ.