хог цэвэрлэгээний өдөр

2019-03-18

                                                                    Улиастай сумын 6-р цэцэрлэгийн тайлан

Улиастай сумын ЗАСАГ ДАРГЫН 2019,03,07-ны өдрийн А/1/101 албан тоотын дагуу манай байгуулга цэцэрлэгийн эзэмшилийн талбай, гаднах эргэн тойрны 50м газрын хог хаягдлыг 2019,03,14 ны өдөр жижүүрүүд хог хаягдлыг цэвэрлэж шатаасан. Маргааш нь буюу 2019,03,15-ны өдөр хүүхдийн унтлагын цагаар багш ажиллагсад бүгд хог цэвэрлэгээнд гарч цэцэрлэгийн талбай болон гаднах орчны хог хаягдлыг шүүрдэж хогоо цэгт хийж цэвэрлэж дууслаа.