Цэцэрлэгийн насныхан ба ахмадын спортыг дэмжих сарын аяны хүрээнд Улиастайн 9 цэцэрлэгийн багш ажилтанууд "Ажлын байрны дасгал" үзүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

2017-11-23

Дээрхи удирдамжийн хүрээнд зохион байгуулагдана. Та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.

Facebook