Зөвөлгөөнд аймаг, сумын удирдлагууд оролцон олон сайхан гарц гаргалгаа , ажиллах санал санаачлага гаргалаа.

2017-11-23