2017-05-03 нд Завхан аймгийн СӨБ-ын багш нарын "Сайн хичээл, сайн үйл ажиллагаа" аймгийн ур чадварын уралдаан амжилттай явагдлаа.

2017-10-27