Ахлах бүлгийн хүүхдүүд хүнсний үйлдвэртэй танилцлаа.

2017-10-19