Улиастай сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2017-05-10

Улиастай сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө нь файлын хэмжээ их тул та татаж авч үзнэ үү.

сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө (татах)