Европ гутлыг Улиастайд хийдэг боллоо

2017-04-24

Улиастай сумын худалдаа үйлдвэр үйлчилгээ хариуцсан түшмэл нь Дэлхийн зөн олон улсын байгууллагатай хамтран гутал үйлдвэрлэгчдийг чадавхижуулах сургалтыг Улаанбаатар хотын Marshal Shouvs   салоны багш Идэрчулуунтай хамтран  сургалтыг үйлдвэрлэл дээр дадлагаар явуулсан нь үр дүнтэй болж орон нутагт нэмүү өртөг шингэсэн европ гутлыг үйлдвэрлэх боломж бүрдлээ.