бүтэц зохион байгуулалт

2017-02-17

Улиастай сумын Засаг даргын Тамгын газар нь Удирдах албаны 3, Төрийн захиргааны 13, Төрийн үйлчилгээний 10, Гэрээт  9, багийн ажлын албаны 12, нийт 47 ажилтан ажиллагсадын 89 хувь нь дээд боловсролтой.