Хот тохижилт үйлчилгээний албанд зайлшгүй шаардлагатай байгаа хог тээврийн зориулалттай, хойноо шахагчтай автомашин 1 хүлээлгэн өгөв.

2023-04-26

Аймгийн засаг даргын санаачилгаар аймгийн ОНХСангаас санхүүжилт гарган Улиастай сумын ЗДТГ-т нийтийн тээврийн Автобус 1, Хот тохижилт үйлчилгээний албанд зайлшгүй шаардлагатай байгаа хог тээврийн зориулалттай, хойноо шахагчтай автомашин 1 шийдвэрлэж, парк шинэчлэлтийг үе шаттайгаар хийж байна.