Завхан аймгийн Улиастай сумын СӨБ-ын бүсийн зөвөлгөөнд 9-н цэцэрлэгийн дунд зохион байгуулсан "Сайн үйл ажиллагаа-Сайн туршлага"д амжилттай оролцож "Эрхийн бичиг" авч дараагийн Аймгийн бүсийн тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

2023-03-16

2023.03.16нд Завхан аймгийн Улиастай сумын сургуулийн өмнөх боловсролын бүсийн зөвөлгөөнд Бэлтгэл бүлгийн П. Баярцогт багш суралцахуйн чиглэл БНО сэдэв: Үлэг гүрвэлээ хайрлаарай сэдвийн дагуу Улиастай III цэцэрлэгт 9-н цэцэрлэгийн 9 багштай оролцож хичээлээрээ шалгарч "Эрхийн бичиг" авч дараагийн шатанд шалгарч амжилттай оролцлоо. Мөн 2023.03.20ны аймгийн зөвөлгөөнд тус тус амжилттай оролцлоо.