2023.02.15 Завхан аймгийн Улиастай сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн эцэг эх, хүүхдийн дунд зохион байгуулсан "4 бэрх" өглөөлөг 7-н бүлгийн дунд амжилттай зохион байгууллагдлаа. Энэ үйл ажиллагаанд 28 Эцэг эх 14-н хүүхдийн хамт оролцлоо.

2023-02-15