Бэлтгэл 1,2, холимог-а бүлгүүдийн хүүхдүүд ТЭМҮЖИН БОРЧИ ХОЁРЫН НӨХӨРЛӨЛ- ийн тухай жүжигчилсэн тоглолт хийж бусад бүлгийн хүүхдүүдэд үзүүлж Чингис шүлгийг уран тод уншиж сурсан.

2022-11-23