"Монгол бахархлын өдөр"-ийн хүрээнд бага насны хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан Чингис хаан-Тэмүжиний бага нас, суу алдар, аугаа түүхэн үйл хэргийг алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг 2022 оны 11-р сарын 1-нээс эхлэв.

2022-11-23