"Монгол бахархлын өдөр"-ийн хүрээнд бага насны хүүхдийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохируулан Чингис хаан-Тэмүжиний бага нас, суу алдар, аугаа түүхэн үйл хэргийг алдаршуулах, түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг 11 сард зохион явуулав.

2022-11-23