2022-2023 оны хичээлийн шинэ жилийн нээлтээ хийж бяцхан хүүхдүүдээ хүлээн авлаа. Тус цэцэрлэг нь 7 бүлэгт 2-5 насны хүүхдүүдээ хүлээн авах бэлтгэл ажлыг 100% хангаж 200 гаран хүүхдүүдийг БШУСын тушаалыг хэрэгжүүлэн бүргэл хийж хүлээн авлаа.

2022-09-02