Гурван тогооч Улаанбаатар хотод болсон тогооч нарыг мэргэшүүлж үнэмлэх, сертфикад олгох сургалтадаа хамрагдав.

2022-06-20