ОДЧИМ-НАРАН эмнэлэгт урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэгийн багцийн үзлэгтээ 100% хамрагдав.

2022-06-24