"ТЭР БУМ МОД" аяны хүрээнд хуваарьт газар тарьсан модоо 7 хоногт гурван удаа услаж хатаж гандахаа сэргийлэн ажиллаж байна.

2022-06-17