"1 ХҮҮХЭД 2 БЛОК" аян амжилттай өрнөж цэцэрлэгийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, багш ажилчид идэвхтэй оролцлоо.. Үр дүнд нь байгууллагынхаа эд хөрөнгийг аюулгүй хадгалах агуулахтай болсон.

2022-06-24