Цэцэрлэгийн 2021-2022 оны хичээлийн жилд хийсэн ажлын товч тайлан танилцууллаа. Бидний үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажилладаг эцэг эхчүүд тэдний гэр бүлийнхэнд халуун талархал илэрхийлье

2022-05-18