Хоолны амталгаанд 14 хоногийн хоолны цэсээр хоол давхардуулахгүйгээр хийж амталгаа явуулсан.Үүнд: 1-р хоол 9 төрөл, 2-р хоол -12 төрөл, зутан-5 төрөл, салад хачир-8 төрөл, шүүс-8 төрөл, гурилан боов-10 төрлийг хийж амталгаа явуулсан.

2022-05-18