Хоолны амталгаанд 14 хоногийн хоолны цэсээр хоол давхардуулахгүйгээр хийж амталгаа явуулсан

2022-05-18