Цэцэрлэгийн насны хүүхдийн хоногийн хоолны илчлэг, хоолны бүтээгдэхүүний нэр төрөл орц нормын талаар мэдээлэл өгч, хүүхдийн хоол тэжээлийн онцлогийн талаар зөвлөгөө зөвлөмж өгч, 2021-2022 оны хичээлийн жилд хийсэн ажлын товч тайлан танилцууллаа.

2022-05-18