3. Хоол амталгаа-Ёс заншлын өргөөнд. Хоолны амталгаанд 14 хоногийн хоолны цэсээр хоол давхардуулахгүйгээр хийж амталгаа явуулсан нь эцэг эхчүүд талархалтай хүлээж авлаа.

2022-05-18