АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ЗОХИОН ЯВУУЛСАН " ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН ЦАГААН ТОЛГОЙ" ТЭМЦЭЭНИЙ УДИРДАМЖИЙН ДАГУУ УЗХ-НООС ЗӨВЛӨМЖ ЗӨВЛӨГӨӨ АВЧ АНХНЫ ТУСЛАМЖИЙН БУЛАН БАЙГУУЛАВ.

2022-05-03