ЦЭРЭГ ТАТЛАГА

2021-10-13

Сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/232  дугаар захирамжаар ээлжит цэрэг татлагыг  зохион байгуулах ажлын хэсгийг 9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Цэргийн штабын бие бүрэлдэхүүн,   багуудын ажлын албатай хамтран ажиллаж  18-25 насны 53 иргэнийг  цэргийн комиссоор  оруулсанаас  21 иргэн хугацаат цэргийн алба хаахаар боллоо.

 

ЦЭРЭГ ТАТЛАГА