Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

2021-06-30

Дуудлага худалдаа зохион байгуулах тухай

         Улиастай сумын Жинст, Богдын гол багуудын нутаг дэвсгэрт нийт 2 байршилд 1396 м2 газарт газар эзэмших эрхийн дуудлага худалдаа  2021 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас 15 цаг 00 минут хүртэл хугацаанд Www.mle.mn Газрын биржийн цахим системээр явагдана.

        Оролцогч бүртгэх хугацаа 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдрийн  09:00 цагаас 2021 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл явагдана. Утас:9411-6224, 9411-4169