2021 оны 3 сарын 18-наас 4 сарын 21 хүртэлх хугацаанд Завхан аймгийн СӨБ-н эрхлэгч, арга зүйч нарыг хамруулсан ЦЭЦЭРЛЭГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, МАНЛАЙЛАЛ, ТЕХНОЛОГИ сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа.

2021-04-23