Цэцэрлэгийн эзэмшил хашаанд тусгаарлалтанд ашиглах нэг гэрийг хурдан шуурхай барьж дууслаа.

2021-04-18