Ковид -19 халдварт өвчин Улиастай сумд илэрч 00 зогсолт хийсэн. Үүнтэй холбоотой байгууллагуудын ажилчдыг эргүүлд гаргах хуваарийн дагуу манай байгууллагын ажилчид таваараа хуваарилагдсан газруудад 07:00-14:00, 14:00-21:00 хүртэлх хугацаанд гарч байна

2021-04-17