В.Мөнхжиндөө уран зураач болоорой гэсэн ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

2021-03-29