ЗОЛБИН НОХОЙ УСТГАЛЫН АЖЛЫН ТАЛААР

2021-04-01

ЗОЛБИН НОХОЙ УСТГАЛЫН АЖЛЫН  ТАЛААР

     Золбин нохой устгах устгалын ажлыг дуудлагаар буюу ажлын өдрүүдэд тогтмол зохион байгуулж 2021 оны I улиралд 133 золбин нохойг устгаж төвлөрсөн хогийн цэгт тусгай нүхэнд дарж булан ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

УЛАИСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР