Гудамж төсөл болон дэд бүтцийн ажлын хүрээнд сэтэлсэн авто замыг шороо асгаж индүүдэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

2021-04-01

Гудамж төсөл болон дэд бүтцийн ажлын хүрээнд сэтэлсэн авто замыг шороо асгаж индүүдэх ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.