ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ЧАНД САХИЖ, ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРАА ГЭРТЭЭ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮРЭЭНД ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА.

2020-12-30

      ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ЧАНД САХИЖ, ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРАА ГЭРТЭЭ, ГЭР БҮЛИЙН ХҮРЭЭНД ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХИЙГ УРИАЛЖ БАЙНА.

 

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР