Нээлтэнд хамт олноороо багшийн дууны попури болон өглөөний дасгалын үзүүлбэр хийж үзүүллээ.

2020-10-29