ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛСЭЭР БАЙНА

2020-10-12

ГЭР ХОРООЛЛЫН ГУДАМЖНЫ  ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛСЭЭР БАЙНА

            Улиастай сумын эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд  Чигэстэй багт гэрэлтүүлэг суурилуулна гэж заасны дагуу 20 ширхэг шинэ гэрэл "Гудамж төсөл" -өөр буулгасан гэрэлтүүлэгээс дахин 20 гэрэлтүүлэг суурилуулж нийт 40 гэрэлтүүлэгийг ашиглалтанд орууллаа.

 

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР