2020-2021 оны хичээлийн шинэ жил эхлэж Улиастайн 2-р цэцэрлэг нь харьяа тойргийн хүүхдүүдээ бүрэн хамруулан онцгой нөхцөл байдлын дэлгэмтэйгээр хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа эхэллээ.

2020-09-01