УЛИАСТАЙ СУМЫН УНДНЫ УСНЫ ЭХ ҮҮСВЭРТ ЭЛЕКТРОЛИЗИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СУУРИЛУУЛЛАА

2020-07-07

УЛИАСТАЙ СУМЫН УНДНЫ УСНЫ  ЭХ ҮҮСВЭРТ ЭЛЕКТРОЛИЗИЙН ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СУУРИЛУУЛЛАА

            БНСУ, НҮБ-ийн хүүхдийн KOICA сангийн орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөд, тэсвэртэй усан хангамж, эрүүл ахуйн төслийн хүрээнд "АЙ ВАЙ И ЗЭТ ГРУПП" ХХК нь Амь Ус Трейд  Орон Нутгийн Өмчит Аж Ахуйн Тооцоот Үйлдвэрийн Газарт  ундны усыг халдваргүйжүүлэх хоолны давснаас хлор гарган авах электролизийн ком тоног төхөөрөмжийг угсарч гүйцэтгэлээ.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР