Цэцэрлэгийн эзэмшил хашааны хогийг цэвэрлэн ачуулж, хашаа хороог засварлалаа.

2020-06-23