Бүтээлч ажлууд: Салбар бүлгийн гадаах талбайд сүүдрэвч, савлуур, турник, элсний гар бөмбөгийн талбай, авиралтын шат, сандал ширээ, галын сарааг тус тус хийж бүтээлээ. Үндсэн цэцэрлэгт турник, хүлэмж, модон сандал ширээ, галт тэрэг, дүүжин даажин хийлээ

2020-06-23