Аж ахуйн баг модоор сандал ширээ урлаж гадаах талбайд байрлууллаа.

2020-06-23