Улаан хальст сармисны тариалалтын явц

2020-05-20

Улаан хальст сармисны тариалалт, ургалтын явц болон арчилгааны бүхий л үе шатанд мэргэжлийн зөвлөхүүд арга зүй удирдлагаар хангаж, хамтран ажиллаж байна.

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСАГ