ЖИНСТ БАГИЙН ХУТАГТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ХАЙСЫГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛАА.

2020-05-15

ЖИНСТ БАГИЙН ХУТАГТЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ХАЙСЫГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАЛАА.

                                                     

  

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР