ЖИНСТ БАГИЙН НОГООЧДЫН ХЭСГИЙН ГҮҮРИЙГ ӨРГӨТГӨЖ ЗАСВАРЛАЛАА

2020-05-15

УЛИАСТАЙ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР