Улиастай сумын Засаг даргын тамгын газар нь шинэ төрлийн коронавирус /COVID-19/-ээс урьдчилан сэргийлж 24 цагийн хариуцлагатай жижүүрийг томилон ажиллуулж байна.

2020-02-28