ЗАН-н ажил идэвхтэй ажиллаж багш нарынхаа арга зүй, сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж хамтран туршлага солилцсоор

2020-01-20