2019 оны 12 сард НҮБ-аас 2-р цэцэрлэгийн салбар бүлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмжийг иж бүрдэлээр өглөө.

2020-01-20